Kredi Çeşitleri

İşletme Kredisi

Krediden Yararlanabilecekler; Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı; Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması inin kullandırılır.

Kredi Teminatı;

Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.

Kredi Limiti : 750.000 TL

Kredi Vadesi : 1-3

Kredi Faiz Oranı :29

YATIRIM KREDİSİ

Kredi Limiti :  1.500.000,00.-TL

Kredi Vadesi : 1-4 yıl

Faiz Oranı: %29